Provokers zijn:


Positief-rebels

Provokers zijn heilig verontwaardigd! Wij accepteren de huidige “state of the union” van het westerse christendom niet. Provokers willen verandering. Provokers willen discipelen zijn. Geen gulden middenweg. Geen uitvluchten.

Kleurrijk

Provokers denken anders over pluralisme. Niet alles in hetzelfde grijs, maar een schitterende wereld van verschillende kleuren die samenleven. Provokers dragen hun christelijke kleur met fierheid en zijn van harte bereid om anderen hierin te laten delen, levend in alle respect voor de andere kleuren in de wereld.

Toegewijd

Wij weten dat we niet perfect zijn. Provokers weten dat hun hart een slagveld is waarop de grote “IK BEN” strijdt met de afgoden die zij dienen. Jij ook? Je vijand kennen is de eerste stap naar overwinning. Provokers geven de Heilige Geest toelating om hun afgoden te vernietigen. Daar is een kost aan – maar het leidt stap voor stap tot discipelschap, tot het punt waarop de Meester ons zegt: “Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht”. Wat een vreugde!

Verenigd

Hoe kan een leger de strijd winnen als de generaals het niet eens zijn over de wapens die gebruikt zullen worden? Of elkaar zelfs afwijzen of bestrijden, omdat hun uniformen licht van elkaar verschillen? Een citaat dat wordt toegeschreven aan de kerkvader Augustinus zegt: “In essentiële dingen: eenheid. In niet-essentiële zaken: vrijheid. In alles: liefde en respect”. Provokers zijn apostelen van eenheid en dagen jou uit om dat ook te zijn.

Naar buiten gericht

Jezus ging naar de armen, de zieken, de eenzamen, de verworpenen. Hij opende zijn armen voor de wereld. Provokers komen uit hun comfortzone om hetzelfde te doen. Geen veilig klein clubje, maar avontuur, het risico nemen - wij weten wat onze Heer ons beloofd heeft!

HQ

Provokers houden van kwaliteit. Kijk naar de schepping, het wonder van de zonsopgang, het fijnzinnige ontwerp van een bloem, van een vlinder… . Wij willen dat mensen die de Heer niet kennen onder de indruk zijn van onze “Hemelse Kwaliteit”.

Lid
worden?


Vul dan dit contactformulier in

Ik ben geïnteresseerd om lid te worden van het Provokers netwerk.

Stuur mij meer informatie a.u.b.